Proč musí mediátor vždy zohledňovat zájem dítěte a co to znamená

Mediace se využívá při řešení různých druhů sporů. Jedním z nich jsou právě rodinněprávní záležitosti, při nichž mediátor musí vždy zohledňovat zájem dítěte. Přečtěte si, co to v praxi znamená. 

Mediace při rodinných sporech

Mediace se těší oblibě při různých typech sporů, mezi které patří i ty týkající se rodiny. Tento způsob řešení konfliktů v rodině s sebou ostatně přináší řadu výhod. Zmínit můžeme zejména rychlost, komplexnost řešení situace, celkově nižší vynaložené náklady a aktivní účast na řešení sporů. 

Právě díky mediaci má každý účastník sporu šanci být opravdu slyšen a pochopen a může ostatním sdělit, jak celou situaci vnímá. Zároveň se lépe dozví i to, jak situaci vnímá druhá strana konfliktu. 

Jak chápat zájem dítěte v mediaci

Zákon o mediaci říká, že mediátor má povinnost respektovat názory stran konfliktu a vytvářet podmínky pro jejich vzájemnou komunikaci a nalezení řešení, které odráží zájmy obou stran. Pokud se předmět konfliktu bezprostředně týká práv nezletilého dítěte, je nutné zohledňovat zejména zájem tohoto dítěte.

S pojmem zájem dítěte se můžete setkat také v minimálně dvou mezinárodněprávních dokumentech, jako je Úmluva o právech dítěte a Haagská úmluva. 

Jak to chodí v praxi

V rámci mediačního jednání by tedy mediátor měl v každém bodě zohledňovat, zda nově vzniklý stav dítěti skutečně přináší více pozitiv než negativ. 

Představte si to třeba na příkladu rodičů, kteří na mediaci řeší volnočasové aktivity svého dítěte. Každý z rodičů přitom přichází s jasným plánem toho, čemu by se jejich dítě mělo věnovat. A výsledkem je pět kroužků v týdnu. V takovém okamžiku je na místě zvážit, zda je taková situace pro dítě opravdu únosná a pozitivní. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram