Dodávky plynu odběratelům Greenlogy dočasně zajistí SZP

Dodavatel zemního plynu, společnost Greenlogy, k 31. lednu ve vztahu ke svým smluvním odběratelům ztratila způsobilost dodávat plyn. Dotčeným odběratelem bude ve smyslu zákona o energetice a provozního řádu SZP – distribuce dočasně zajišťovat dodávku plynu zákonný dodavatel poslední instance, společnost Slovenský plynárenský průmysl. Informoval o tom manažer externí komunikace SZP – distribuce Milan Vanga.

Od 1. února 2022 tak pro dotčených 112 odběrných míst dojde k uplatnění „institutu dodavatele poslední instance“ ve smyslu příslušných ustanovení zákona o energetice a provozního řádu SZP – distribuce.

Vanga přiblížil, že uplatnění institutu dodavatele poslední instance znamená, že po dobu nejvýše tří měsíců, počínaje 1. únorem 2022, bude dodavatelem plynu pro dotčené odběratele dodavatel poslední instance, což je podle platné legislativy společnost Slovenský plynárenský průmysl. „Tříměsíční lhůta poskytuje dotyčným zákazníkům dostatek času na uzavření smlouvy o dodávce zemního plynu s dodavatelem podle jejich svobodného výběru. V případě, že odběratel ve stanovené lhůtě neuzavře smlouvu o dodávce s žádným dodavatelem, dodávka plynu do jeho odběrného místa bude ukončena,“ konstatoval.

Yellow oil or gas pipe line valves. 3d illustration

Zároveň upozornil, že pokud dodavatel ztratí vůči svým smluvním odběratelům způsobilost plnit předmět smlouvy o dodávce plynu, respektive smlouvy o sdružené dodávce plynu, tyto zanikají dnem ztráty způsobilosti dodavatele dodávat plyn. Dotčení odběratelé plynu jsou podle jeho slov povinni uhradit cenu za dodávku plynu společnosti Slovenský plynárenský průmysl jako dodavateli poslední instance.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram