Děkuji, nemám zájem: Platí zákon omezující reklamní volání

Cíle zákona jsou kromě podpory hospodářské soutěže, rozvoje vnitřního trhu a ochrany zájmů koncových uživatelů i zajištění přístupu k vysokokapacitním sítím v co největší míře a jejich využívání za přiměřenou cenu. Ztíží to však i činnost „telefonických“ prodejců, nově už lidi nemohou kontaktovat bez jejich souhlasu.

Zákon ošetřuje například i nevyžádanou komunikaci. Příjemce má nově mít možnost jednoduše, bezplatně a kdykoli odmítnout takové používání jeho kontaktních údajů v době jejich získávání a při každé doručené zprávě.

„Navrhuje se zakázat zasílání elektronické pošty, ze které není známa totožnost a adresa odesílatele, na kterou by mohl příjemce zaslat žádost o skončení zasílání takových zpráv,“ vysvětlilo ministerstvo dopravy.

Rovněž má být nově poskytnuta ochrana spotřebitelů proti narušení jejich soukromí před nevyžádanými zprávami přímé reklamy. Zavádí se pravidlo, že přímý marketing je v tomto případě zakázán bez předchozího souhlasu. Rovněž je zakázáno i samotné získávání souhlasu. Dále se zřizuje seznam, do kterého mají uživatelé možnost bezplatně zařadit číslo.

Smartphone with blank screen. Eps10 vector illustration with layers (removeable) and high resolution jpeg file included (300dpi).

Jak to ilustrovala zdravotní pojišťovna Důvěra, bude-li chtít firma nově nabízet telefonicky například bambusové ponožky, bude muset získat souhlas spotřebitele ještě před samotným kontaktováním. Společnost upozornila i na další změnu – souhlas bude třeba i na ukládání tzv.. cookies, který sbírá data online chování uživatelů. Tento souhlas nebude možné vynucovat a cookies lišta nebude moci překrývat stránku, neměla by bránit v její návštěvě a měla by se dát zavřít pouhým křížkem.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram